OM NAALDWERK TE DOEN, IS ONTSPANNEND,
OPWINDEND EN VAN BLYWENDE WAARDE!!!

NAALDWERKPRET IS NAALDWERKKLASSE
VIR SKOLIERE VAN ALLE OUDERDOMME

4 LEERLINGE MAKSIMUM PER KLAS

DINSDAG- / WOENSDAG- / DONDERDAG MIDDAE

8 X 1 UUR LESSE

R 900 PER KWARTAAL
(VOORUITBETAALBAAR)

OPLEIDINGSMATERIAAL INGESLUIT

PRETORIA-OMGEWING

MET HIERDIE LESSE WORD BEOOG OM VAN ‘N VROEË OUDERDOM AF:

 

 • ‘n leerder se belangstelling te prikkel
 • liefde vir naaldwerk te kweek
 • ‘n positiewe houding aan te moedig en
 • sinvolle  stokperdjies te beoefen

SKRYF NOU IN!

DIÉ VIER VAARDIGHEDE WORD SAAMGEWEEF MET DIE OOG OP ENTREPRENEURSKAP:

Oorsig en basiese onderrig.

Oorsig en basiese onderrig.

Oorsig en basiese onderrig.

Steke, bewerkings en masjienvaardighede op verskeidenheid artikels.

WAAROM NAALDWERK?

Geleentheid word  gebied om uiting te gee aan ‘n sterk skeppingsdrang.

Dit stel die leerder in staat om kreatiewe denke te ontdek; sodoende word oorspronklikheid nagestreef en nabootsing word vermy. Dit vorm die basis
van ‘n eie,  unieke onderneming.

 • verbeelding
 • insig
 • deursettingsvermoë
 • onafhanklikheid
 • noukeurigheid
 • netheid
 • selfvertroue
 • geduld
 • ordelikheid
 • spaarsin
 • verantwoordelikheid
 • waardering
 • respek
 • trots

OPVOEDKUNDIGE WAARDE:

KWEEK DIE VOLGENDE GESONDE KARAKTEREIENSKAPPE BY JOU KIND:

 • BILATERALE INTEGRASIE

  Twee liggaamshelftes werk geïntegreerd saam . Elke kant  voer ‘n handeling  uit wat saam een opdrag uitvoer, bv. by masjienwerk reguleer die linkerhand die kledingstof

  onder die  stikmeganisme, terwyl die regterhand die slinger van die wiel  draai en bv. by breiwerk werk twee hande saam om die  breihandeling uit te voer.

 • MIDDELLYNKRUISING

  Die vermoë  om oor die vertikale middellyn te werk sonder om die voorwerp van een hand na die ander hand  te plaas, bv.  die borduurstekies word van die een kant van die

  borduurlappie tot by die ander kant gewerk sonder om die naald van die een hand na die ander hand te plaas.

 • FYN MOTORIESE KOÖRDINASIE

  Dit is die samewerking van die hand en die vingers met die oë, bv. by die uitknip van patrone  met ‘n skêr of om gare deur die oog van ‘n naald te steek.

 • VOORGROND- EN AGTERGRONDPERSEPSIE

  Die vermoë om op ‘n spesifieke bewerking te fokus,  terwyl alle ander stimulie geïgnoreer word, bv. by die aanwerk van

  ‘n knoop op die voorgrond, terwyl die res van die artikel op die agtergrond is.

 • VISUELE DISKRIMINASIE

  Die vermoë  om ooreenkomste, verskille en besonderhede raak te sien, bv. variasie van borduurstekies.

 • VISUELE GEHEUE

  Die vermoë om te onthou wat gesien is en die korrekte volgorde daarvan te onthou, bv. ‘n bewerking word gedemonstreer en word dan korrek nagevolg.

 • OUDITIEWE PERSEPSIE

  Interprenering van inligting deur gehoor en te verstaan wat gehoor word, bv.  deur ‘n opdrag korrek uit te voer na aanleiding van die verduideliking.

 • LATERALITEIT

  Bewustheid van elke kant van die liggaam, bv. watter hand die naald hanteer en watter hand die kledingstof vashou.

ONTWIKKELINGSVOORDELE:

HOE GAAN ONS TE WERK?

KRY 4 NAALDWERK-YWERIGE
MEISIEKINDERS BYMEKAAR

Jou dogter en drie maatjies, verkieslik in diselfde ouderdomsgroep.

REëL 'N LOKAAL

Dit kan jou huis, stoep of 'n
klaskamer wees. (Pretoria-omgewing)

KNIP 'N TYDJIE AF

Dinsdae - Donderdae vir 'n uur les
tussen 9:00 & 16:00.

ALDA KOM SAK & PAK

Dit is nie eens nodig om 'n naaldwerk-masjien te hê nie; Alda bring saam...

ALDA JOUBERT

DIE VROU AGTER DIE MASJIEN...

Alda Joubert is 'n gekwalifiseerde naaldwerkonderwyseres, laerskool-, sowel as hoërskoolgerig.

 

Sy bied al 30 jaar lank Naaldwerk in skole, sowel as privaat aan.

As ouma van kleinkinders het sy opnuut die noodsaaklikheid van naaldwerk-vaardighede as deel van ‘n kind se ontwikkeling besef. Dus dra sy haar kennis met vrymoedigheid oor aan ander.

KONTAK ONS

Besig om te stuur...

Jammer, daar was 'n probleem met die inskrywing...

Dankie! Ons het jou inskrywing ontvang.

MERK ASB. JOU KIND SE OUDERDOMSGROEP

SMS jou kind se NAAM, VAN, OUDERDOM & SKOOL

of skakel direk vir Alda by:

082 412 1818

OF VUL DIE VOLGENDE AAN-LYN INSKRYWINGSVORM IN:

SMS jou kind se NAAM, VAN, OUDERDOM & SKOOL na:

©NAALDWERKPRET 2016

NAALDWERKPRET